Created by Afik pirsum ©
פרויקטים בביצוע
   
בנין 78 ו-79, גוש הגדול, תל אביב, צפון
שירותי בניה להקמת כ-40 יח"ד עבור היזם חברת יסודות יניב בע"מ
נאות יובלים כרכור, כרכור
בניית שכונת וילות לאנשי קבע
   
מבנה 47 בצפון תל אביב, צפון תל אביב
שירותי בניה עבור היזם עידו חג'ג' לבניה והקמה של 20 יחידות דיור מרווחות בצפון תל אביב
בנין 70, צפון תל אביב, הגוש הגדול, תל אביב
שירותי בניה להקמת בנין המגורים האיכותי והיוקרתי ביותר בגוש הגדול תל אביב. בנין המגורים ממוקם במרחק קצר מחוף הים ומציע נוף עותר נשימה לחוף ים התיכון ולקו האופק של תל אביב.
גן שלום 1, נתיבות
-
אמדר וילאג', אילת
94 יחידות דיור באילת
נאות יובלים כרכור, כרכור
בניית שכונת וילות לאנשי קבע
בנין 78 ו-79, גוש הגדול, תל אביב, צפון
שירותי בניה להקמת כ-40 יח"ד עבור היזם חברת יסודות יניב בע"מ
מבנה 47 בצפון תל אביב, צפון תל אביב
שירותי בניה עבור היזם עידו חג'ג' לבניה והקמה של 20 יחידות דיור מרווחות בצפון תל אביב
בנין 70, צפון תל אביב, הגוש הגדול, תל אביב
שירותי בניה להקמת בנין המגורים האיכותי והיוקרתי ביותר בגוש הגדול תל אביב. בנין המגורים ממוקם במרחק קצר מחוף הים ומציע נוף עותר נשימה לחוף ים התיכון ולקו האופק של תל אביב.
גן שלום 1, נתיבות
-
אמדר וילאג', אילת
94 יחידות דיור באילת